• “labionics worked with us as a consultant for setting up new assays in the lab according to GLP. The work included: developing protocols and the preparation of control steps for RNA extraction, RT-PCR and q-PCR starting from equine mesenchymal stem cells. We will definitely work again with labionics. Gianluca Moretti,Production Manager. Cellavos AB” June 2019. 
  • Karolinska Universitetssjukhus. Metodansvarig av ackrediterade analyser, kvalitetssäkring och metodutveckling. Arbestuppgifter: Laboratoriearbete med cellulära analyser baserade på flödescytometri. Uppdatering av metodbeskrivningar. Förbättring av befintliga analyser, utveckling av nya analyser samt forskningsstudier. Säkerställa tillgänglighet av reagenser samt kontroller. Planera och utföra underhållsinsatser av instrumentutrustningar. Utredning och rapportering av avvikelser. Arbete med LEAN och GLP. Studenthandledare.
  • Aleris Medilab AB. Metodansvarig av ackrediterade analyser och kvalitetssäkring. Arbetsuppgifter: Utföra laboratorieanalyser baserade på molekylärbiologiska tekniker: DNA extraktion och rt/qtPCR. Förbättring av befintliga analyser. Utredning och rapportering av avvikelser. Arbete med LEAN, GLP.