labionics erbjuder konsulttjänster inom projektledning, metodutveckling, validering av nya analyser, QC samt laborativt arbete inom kliniska verksamheter, Life Science och forskning.
labionics erbjuder konsulttjänster inom olika metoder såsom Western blot, flödescytometri, qPCR, cellodling, kloning, SDS-PAGE, fluorescensmikroskopi, DNA/RNA och protein extraktion och ELISA.
Dessutom har vi erfarenhet med följande laboratorieutrustningar:
-Navios® Flow cytometer (10 colors, 3 lasers)
-AQUIOS CL® Flow cytometer, Beckman Coulter.
-NucliSENS® EasyMag, BioMérieux.
-PIRO ® Personal pipetting robot, Tecan.
-M200 realtime System®, Abbott.
-Rotor-Gene Q®, Qiagen.